Πίνακες Μηνυμάτων Πίνακες Μηνυμάτων

Threads
Thread Σημαία Εκκίνηση από Αναρτήσεις Εμφανίσεις Τελευταία ανάρτηση  
Renovación del mantenimiento Ana María Rello Serrano 2 4497 Ημερομηνία: 30/10/2018 2:12 μμ
Από/Βάσει: Roberto Mengibar Fernández
RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Curso de Porgramación: Scratch Αναμονή για απάντηση Eloisa Gutierrez Rubio 2 5052 Ημερομηνία: 8/3/2018 5:08 μμ
Από/Βάσει: Roberto Mengibar Fernández
RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Error "non manifold" en FreeCAD Roberto Mengibar Fernández 5 13487 Ημερομηνία: 11/2/2017 1:00 μμ
Από/Βάσει: Ernestina Corral Sánchez
RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
DSMechanical para diseño 3D Juan Carlos Martín San José 1 4428 Ημερομηνία: 1/2/2017 1:50 μμ RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Utilizar sketch up para diseño 3D Αναμονή για απάντηση Maria del Carmen Bellido Sánchez 3 9434 Ημερομηνία: 23/5/2016 11:10 πμ
Από/Βάσει: Ezequiel Cabrillo García
RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Repositorio LEON-3D Florentino Marugan Garcia 3 9362 Ημερομηνία: 5/5/2016 8:48 μμ
Από/Βάσει: Florentino Marugan Garcia
RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)
Diseño 3D en MAX Ezequiel Cabrillo García 1 4219 Ημερομηνία: 23/9/2015 2:31 μμ
Από/Βάσει: Ezequiel Cabrillo García
RSS (Ανοίγει νέο παράθυρο)